Протокол

про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості між Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством охорони здоров’я Турецької Республіки

Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство охорони здоров’я Турецької Республіки, що іменуються надалі Договірними Сторонами,

з метою подальшого розвитку взаємного співробітництва та забезпечення більш плідного використання існуючого потенціалу, у відповідності з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичної науки, підписаною 21 травня 1998 р.,

домовились про наступне:

Стаття 1

Договірні Сторони будуть сприяти розвитку співробітництва у галузі фармацевтичної промисловості на основі рівноправності та взаємної вигоди у відповідності з чинними законодавствами обох країн.

Стаття 2

Договірні Сторони будуть здійснювати співробітництво шляхом:

– обміну спеціалістами з метою навчання;

– надання консультацій з технічних питань та ознайомлення з роботою виробничих підприємств;

– пошуку та сприяння інвестиційним можливостям в різних областях галузі.

Стаття 3

Договірні Сторони в рамках своїх чинних законодавств будуть сприяти та підтримувати співробітництво між відповідними організаціями в сфері взаємної торгівлі фармацевтичною продукцією.

Стаття 4

Договірні Сторони протягом ___ місяців після підписання цього Протоколу створять Комісію з представників промислових підприємств та державних організацій обох Договірних Сторін для конкретного опрацювання питань, включених в даний Протокол, прийняття рішень стосовно методів розв’язання та пропозицій з розв’язання питань в рамках даного Протоколу, започаткування роботи в рамках конкретної програми. Вищезгадана Комісія розпочне свою роботу через ___ місяців після створення і буде скликатись, як мінімум, один раз в рік.

Стаття 5

Цей Протокол набирає чинності з дати підписання.

Будь-яка Договірна Сторона може припинити дію цього Протоколу, повідомивши в письмовій формі іншу Договірну Сторону про свій намір. В такому випадку Протокол втрачає свою силу через шість місяців від дати повідомлення про припинення його дії.

Вчинено в м. Анкара 23 листопада 2000 року у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення перевага надається тексту англійською мовою.

За Міністерство
охорони здоров’я
України За Міністерство
охорони здоров’я
Турецької Республіки


NBScience

contract research organization

Leave a Reply

Your email address will not be published.

stem cell therapy