kök hücreler

Kök hücre terapisinde yer alan tıbbi uzmanlıkların listesi

Kök hücre terapisinde yer alan tıbbi uzmanlıkların listesi: Dişçiler, anesteziyologlar, İşitme, Kardiyologlar, Klinikler, Kolorektal Cerrahlar, kozmetikçi, Dermatolog, Teşhis Radyologları, Diyetisyenler, Endokrinoloji Doktorları, Epidemiyologlar, Aile Hekimliği Doktorları, gastroenterolog, Geriatricians, Hematologlar, Hastaneler, Nörolog, Beyin cerrahları, Hemşireler, diyetisyen, Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
kök hücreler

Deneysel nöral kök hücre tedavilerinin klinik çevirisi

Makrofajdan Kaynaklanan Hücre İçi Süksinat Lisansları Kronik Nöroenflamasyonu Bastırmak için Nöral Kök Hücreler Vurgulamaktadır • Somatik dokulardaki NSC'ler veya doğrudan yeniden programlama nöroinflamasyonu eşit şekilde bastırır • Hücre dışı süksinat, SUCNR1 / GPR91'i NSC'lerde aktive eder • Aktive edilmiş NSC'ler PGE2 ve süpürmeyi salgılar Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
Kök hücre tedavisi