Denetçi GSİO

Yönetmen, GSO

Sorumluluklar Direktör, GCP'nin hepsini denetlemesi ve, tabi olan tüm faaliyetlerin kalite güvence denetimi, “ICH İyi Klinik / Laboratuvar Uygulaması: Konsolide Kılavuz,” (GCP / GLP’ler), kalite güvence programının desteklenmesi Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
Kök hücre tedavisi