Denetçi GSİO

Denetçi, GSO

Denetçi, GSO Sorumlulukları GSO Denetçisi, aşağıdakilere tabi tüm faaliyetlerin kalite güvence denetiminden sorumludur:, “ICH İyi Klinik Uygulamaları: Konsolide Kılavuz,” (GCPs), kalite güvence programının desteklenmesi (QA) sağlamak için Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
Denetçi GSİO

Yönetmen, GSO

Sorumluluklar Direktör, GCP'nin hepsini denetlemesi ve, tabi olan tüm faaliyetlerin kalite güvence denetimi, “ICH İyi Klinik / Laboratuvar Uygulaması: Konsolide Kılavuz,” (GCP / GLP’ler), kalite güvence programının desteklenmesi Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
Kök hücre tedavisi