Задорін Євген Михайлович (9 листопада 1977) — науковець у галузі кардіології.

Кардіолог. Доктор. Кандидат медичних наук [1]. Вчителі – професор,член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України,Амосова Катерина Миколаївна та професор,член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Губський Юрій Іванович.

Євген Задорін є заступником директора Науково-експертного центру лікарських засобів,створених на основі нанотехнологій [2]

Винайшов спосіб діагностики та лікування Первинної Легеневої Гіпертензії [3]

Доктор Євген Задорін отримав вчену ступінь кандидата медичних наук у віці 28 років. Він є директором NBScience, провідної контрактної дослідницької організації. Євген Задорін опублікував понад 40 статей у відомих журналах.

Дослідницька сфера інтересів

Терапія стовбуровими клітинами є відносно новим та перспективним напрямком у лікуванні багатьох серйозних захворювань, при яких звичайні методи не дозволяють досягти бажаних результатів. У терапевтичному аспекті патології серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та печінки найбільш перспективними на цій стадії є інфаркт міокарду, запальні захворювання кишечника, колоректальний рак та декомпенсований цироз печінки. У той же час клінічне застосування стовбурових клітин має ряд етичних та релігійних обмежень. На відміну від ембріональних стовбурових клітин, використання аутологічних стовбурових клітин пацієнта є етичним та перспективним напрямком, оскільки відкриває необмежені можливості відновлення, регенерації тканин, посилення та моделювання імунної системи, омолодження всіх тканин та органів.

Родина

Мати — Задоріна Ольга Вікторівна, вчений-біохімік, викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ(19552009).

Батько — Задорін Михайло Володимирович, інженер цивільної авіації НАУ.

Дружина — Задоріна Крістіна Володимирівна.

Публікації

1. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Вплив антагоністів кальцію на процеси перекисного окислення ліпідів плазми крові хворих первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера // Зб. щорічних наук. пр. Асоціації серцево-судинних хірургів в Україні « Серцево-судинна хірургія». -.Київ,2001 р.-С.90-93.[4]

2. Задорін Є.М., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Губський Ю.І. Спосіб діагностики первинної легеневої гіпертензії // Патент України UA 66281 A 7 A61В5/145; Заявл. 26.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл.№4, 2004 р. [5]

3. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Стан вільнорадикальних процесів у хворих на первинну легеневу гіпертензію // Практична медицина.-2002.-4 (Т.VIII).-С.18-22.

4. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М. Вільнорадикальні процеси в крові хворих із синдромом Ейзенменгера // Медична хімія.-2003.-Т.5, №2.- С.12-15 [6]

5. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Порівняльна оцінка показників перекисного окислення ліпідів у крові хворих із сидромом Ейзенменгера та первинною легеневою гіпертензією // Медична хімія.-2003.- Т.5, №3.- С.10-13.

6. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Зміни жирнокислотного складу ліпідів крові хворих на синдром Ейзенменгера та первинну легеневу гіпертензію // Доповіді НАН України.-2004.- №7.- С.187-192.

7. Амосова К.М., Гула Н.М., Губський Ю.І., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Конопльова Л.Ф. Стан NO-системи в еритроцитах крові хворих з первинною легеневою гіпертензією та його зміни під час лікування дилтіаземом // Серце та судини.- 2004.- №2 (6).- С.76-83. [7]

8. Задорін Є.М., Михайлова Н.О., Буряк О.О. Вивчення антиокислювальної активності та вмісту деяких вітамінів у крові дітей та дорослих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. третьої науково-практичної конф. „ Актуальні проблеми експериментальної медицини”.-Київ, 8-10 квітня 1999 р.- С.73.

9. Задорін Є.М., Васинюк О.О. Процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантна активність плазми крові хворих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. наук. конф. студ. та молодих вчених НМУ з міжнар. участю.-Київ,18-21 квітня 2000.- С.20.

10. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Вплив антагоністів кальцію на перекисне окислення ліпідів при судинних формах легеневої гіпертензії // Тези доп. II Національного з”їзду фармакологів України. – Дніпропетровськ, 1-4 жовтня 2001.-С.5.

11. Задорін Є.М. Перекисне окислення ліпідів у крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Тези доп. 57 науково-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ з міжнар. участю „Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 17-20 вересня 2002.- С.123.

12. Задорін Є.М. Газохроматографічний аналіз загальних ліпідів крові за первинної легеневої гіпертензії // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду. – Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. – С.132-133.

13. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Ліпідна пероксидація у крові хворих на судинно-легеневу гіпертензію // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду.- Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. – С.108.

14. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальні процеси та газохроматографічний аналіз ліпідів крові за наявності первинної легеневої гіпертензії // Матеріали науково-практ. конференції „Актуальні проблеми клінічної пульмонології”. -Київ, 23 січня 2003 р. – С.34-35.

15. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальне окислення та газохроматографічний аналіз ліпідів крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Укр. медичні вісті.-2003.- Т.5,число 1 (63). – Матеріали VII з”їзду Всеукраїнського лікарського товариства.- Тернопіль, 16-17 травня 2003 р.- С.64.

16. Амосова К.М., Гула Н.М., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф. Дія блокатора кальцієвих каналів дилтіазему на систему оксиду азоту за умов первинної легеневої гіпертензії // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України.-. Дніпропетровськ, 21-24 вересня 2004 р. – С.314.

17. Zadorin E. M. Oxydative stress and antioxidant activity in blood of patients with primary pulmonary hypertension // Free radicals, nitric oxide and inflammation: molecular, biochemical and clinical aspects. – Antalya- Tyrkey, September 23-October 3, 2001. – P. 115.

  1.  Задорін Євген Михайловичirbis-nbuv.gov.ua. Процитовано 2020-10-31.
  2.  СпівробітникиНауково-експертний центр лікарських засобів,створених на основі нанотехнологій (en). 2014-02-12. Процитовано 2020-10-31.
  3.  Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокисленняwww.disslib.org. Процитовано 2020-10-31.
  4.  ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ СУДИННОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, СТАН NO-СИСТЕМИ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРЕОКИСЛЕННЯ – з СН III – IV класу NYHA | СЕ з СН I – II класу NYHA | СЕ з СН III – IV класу NYHA | До лікування …referatu.net.ua. Процитовано 2020-10-31.
  5.  Задорін Євген Михайлович — Авторuapatents.com. Процитовано 2020-10-31.
  6.  Index of /kafedra/journals/chemistry/2003_2tdmuv.com. Процитовано 2020-10-31.
  7.  СЕРЦЕ І СУДИНИ. Український науково-практичний журналwww.heartandvessels.vitapol.com.ua. Процитовано 2020-10-31.

NBScience

contract research organization

stem cell therapy