Denetçi GSİO

Denetçi, GSO

Denetçi, GSO Sorumlulukları GSO Denetçisi, aşağıdakilere tabi tüm faaliyetlerin kalite güvence denetiminden sorumludur:, “ICH İyi Klinik Uygulamaları: Konsolide Kılavuz,” (GCPs), kalite güvence programının desteklenmesi (QA) sağlamak için Daha fazla oku…

önce , NBScience tarafından
Kök hücre tedavisi