Наши услуги по аккредитации/ сертификации ДСТУ – ISO

 

ДСТУ ISO 65:2006 (ISO 65:1981, IDT) Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови

ДСТУ ISO 4190-5-2001 (ISO 4190-5:1996,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації і додаткові пристрої.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT) .

ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004, IDT) Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ ISO 14004:2006 (ISO 14004:2004, IDT) Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення

ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 6743-1:2004 (ISO 6743-1-2002, IDT) Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 1. Група А (відкриті системи змащування)

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 (ISO/IEC 17011:2004,IDT) Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності

ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 14798:2010 ((ISO 14798:2009, IDT)) Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику

ДСТУ ISO/TS 29001:2010 Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію і надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості

ДСТУ ISO 4190-1-2001 (ISO 4190-1:1999,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI.

ДСТУ ISO 4190-2-2001 (ISO 4190-2:2001,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV.

ДСТУ ISO 4190-3-2001 (ISO 4190-3:1982,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V.

ДСТУ ISO 4190-6-2001 ( ISO 4190-6:1984,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір.

ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 9000-2001 (ISO 9000:2000, IDT) Системи управління якістю.Основні положення та словник

ДСТУ ISO 19011:2003 (ISO 19011:2002, IDT) Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і/або технологічного управління.

ДСТУ ISO 6777:2003 (ISO 6777-1984, IDT) Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції

ДСТУ ISO 286-2:2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилів отворів і валів

ДСТУ ISO 286-1-2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок

ДСТУ ISO 3864-1:2005 (ISO 3864-1:2002, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ДСТУ EN ISO 7200:2005 (EN ISO 7200:2004, IDT) Розроблення технічної документації графи у штампах та основних написах

ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проектування (EN ISO 10075-2:2000, IDT).

ДСТУ EN ISO 11201:2004 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткуванням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (EN ISO 11201:1995 , IDT).

ДСТУ ISO 12499:2004 Промислові вентилятори. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа (ISO 12499:1999, IDT).

ДСТУ ISO 13090-1:2004 вібрація та удар механічні. Настанова із заходів безпеки під час випробування та експериментів за участю людей. Частина 1. Вплив загальної механічної вібрації та повторюваного удару (ISO 13090-1:1998, IDT).

ДСТУ ISO 13753:2004 вібрація та удар механічні. вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою “кисть-рука” (ISO 13753:1998, IDT).

ДСТУ ISO 14031:2004 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики (ISO14031:1998, IDT).

ДСТУ ISO 14041:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації (ISO 14041:1998, IDT).

ДСТУ ISO 14122-1:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу (ISO 14122-1:2001, IDT).

ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT).

ДСТУ ISO 2631-1:2004 вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 2631-1.1997, IDT).

ДСТУ ISO 2631-2:2004 вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. вібрація в будівлях (від 1 до 80 Гц) (ISO 2631-2:2003, IDT).

ДСТУ ISO 3741:2004 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за тиском звуку. Точні методи для ревербераційних камер (ISO 3741:1999, IDT).

ДСТУ ISO 8662-10:2004 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 10. Вирубні ножиці та ножиці (ISO 8662-10:1998, IDТ).

ДСТУ ISO 8662-11:2004 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 11 . Інструменти для встановлення кріпильних деталей (ISO8662-11:1999, IDT).

ДСТУ ISO 9241-2:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT).

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT).

ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT).

ДСТУ ISO/TR 14032:2004 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики (ISO/TR 14032:1999, IDT).

ДСТУ ISO/TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі i сфери застосування та аналізування iнвентаризації (ISO/TR 14049:2000, IDT).

ДСТУ ISO/TR 10013-2003 (ISO/TR 10013:2003, IDT) Настанови з розробляння документації системи управління якістю.

ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 (ISO/ІЕС 17000:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ДСТУ ISO 9589:2005 (ISO 9589:1994, IDT) Ескалатори. Будівельні розміри

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 (ISO/TS 22559-1:2005) Вимоги безпеки ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки.

ДСТУ ISO 3183-2:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог В. (ISO 3183-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6743-3:2004 (ISO 6743-3:2003, IDT) Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 3. Група D (компресори)

ДСТУ ISO 6743-2:2004 (ISO 6743/2-1981, IDT) Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 2. Група F (шпинделі, вальниці та супряжені з ними з’єднання)

ДСТУ ISO 2801:2003 (ISO 2801:1998,IDT) Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу

 

ДСТУ ISO 5457:2006 (ISO 5457:1999, IDT) Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати

ДСТУ ISO 5667-1:2003 (ISO 5667-1:1980, IDT) Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб

ДСТУ ISO 5667-2:2003 (ISO 5667-2:1991,IDT) Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб

ДСТУ ISO 5667-4:2003 (ISO 5667-4:1987, IDT) Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб із природних та штучних озер

ДСТУ ISO 6433:2006 (ISO 6433:1981,IDT) Кресленики технічні. Позиції

ДСТУ ISO 9241-1:2003 (ISO 9241-1:1997, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISO 9241-3-2001 (ISO 9241-3:1992, IDT, ISO 9241-3:1992/Amd. 1:2000, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

ДСТУ ISO 9241-10-2001 (ISO 9241-10:1996, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу

ДСТУ ISO 9359:2003 (ISO 9359:1989, IDT) Якість повітря. Метод пошарового відбирання проб для оцінювання якості навколишнього повітря

ДСТУ ISO 9543:2003 (ISO 9543:1989, IDT) Системи обробляння інформації Обмін інформацією між системами. Якість сигналів синхронного передавання даних на стиках DTE/DCE

ДСТУ ISO/TR 11046-2001 (ISO/TR 11046:1994, IDT) Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії

ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація

ДСТУ ISO 16586:2005 (ISO 16586:2003,IDT) Якість ґрунту. Визначення об’ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод

ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 (ISO/IEC 2382-4:1999, IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних

ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 (ISO/IEC 2382-5:1999,IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних

ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 (ISO/IEC 2382-9:1995, IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними

ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 (ISO/IEC 2382-14:1997, IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтопридатність і готовність

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 (ISO/IEC 17024:2003, IDT) Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 128-21:2005 (ISO 128-21:1997, IDT) Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням

ДСТУ ISO 128-23:2005 (ISO 128-23:1999, IDT) Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 23. Лінії на будівельних креслениках

ДСТУ ISO 128-30:2005 (ISO 128-30:2001, IDT) Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види

ДСТУ ISO 128-50:2005 (ISO 128-50:2001, IDT) Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів

ДСТУ ISO 128-1:2005 (ISO 128-1:2003,IDT) Кресленики технічні. Загальні принципи оформлювання. Частина 1. Передмова та покажчик понять

ДСТУ ISO 5455:2005 (ISO 5455:1979, IDT) Кресленики технічні . Масштаби

ДСТУ ISO 5667-11:2005 (ISO 5667-11:1993, IDT) Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод

ДСТУ ISO 5667-14:2005 (ISO 5667-14:1998, IDT) Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод

ДСТУ ISO 8459-1:2005 (ISO 8459-1:1988,IDT) Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента

ДСТУ ISO 8459-2:2005 (ISO 8459-2:1992, IDT) Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацьовування замовлень

ДСТУ ISO 8459-3:2005 (ISO 8459-3:1994,IDT) Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленням

ДСТУ ISO 10005:2007 (ISO 10005:2005, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості

ДСТУ ISO 7000:2004 (ISO 7000:2004,IDT) Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ДСТУ ISO 7027:2003 (ISO 7027:1999,IDT) Якість води. Визначання каламутності

ДСТУ ISO 7168-1:2003 (ISO 7168-1:1999,IDT) Якість повітря. Обмін даними. Частина 1. Загальний формат даних

ДСТУ ISO 7168-2:2003 (ISO 7168-2:1999,IDT) Якість повітря. Обмін даними. Частина 2. Стислий формат даних

ДСТУ ISO 7498-2:2004 (ISO 7498-2:1989,IDT) Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем базова еталонна модель. Частина 2. Архітектура захисту інформа

ДСТУ ISO 7708:2003 (ISO 7708:1995,IDT) Якість повітря. Визначання розміру фракцій під час відбирання проб частинок, які впливають на здоров’я людини

ДСТУ ISO 8192:2001 (ISO 8192:1986,IDT) Якість води. Випробовування на інгібовання споживання кисню активним мулом

ДСТУ ISO 8216-99:2004 (ISO 8216-99:2002,IDT) Нафтопродукти паливо (клас F). Класифікація. Частина 99. Загальна класифікація

ДСТУ ISO 10304-1:2003 (ISO 10304-1:1992,IDT) Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів, методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених вод

ДСТУ ISO 10571:2003 (ISO 10571:1995, IDT) Шини для самохідних кранів та подібних спеціалізованих машин. Познаки, розміри, номінальні навантаги

ДСТУ ISO 10693-2001 (ISO 10693:1995, IDT) Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об’ємний метод

ДСТУ ISO 10694-2001 (ISO 10694:1995,IDT) Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)

ДСТУ ISO 11260-2001 (ISO 11260:1994, IDT) Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію

ДСТУ ISO 11261-2001 (ISO 11261:1995, IDT) Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К’єльдаля

ДСТУ ISO 11263-2001 (ISO 11263:1994, IDT) Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натрію

ДСТУ ISO 11265-2001 (ISO 11265:1994,IDT) Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідності

ДСТУ ISO 11274-2001 (ISO 11274:1998,IDT) Якість ґрунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторні методи

ДСТУ ISO 11276-2001 (ISO 11276:1995,IDT) Якість ґрунту. Визначання тиску поровоі води. Метод з використовуванням тензіометра

ДСТУ ISO 11442-1:2004 (ISO 11442-1:1993, IDT) Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 1. Вимоги конфіденційності

 

ДСТУ ISO 11442-2:2004 (ISO 11442-2:1993, IDT) Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 2. Документація оригіналів

ДСТУ ISO 11442-3:2004 (ISO 11442-3:1993, IDT) Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 3. Стадії процесу проектування продукції

ДСТУ ISO 11442-4:2004 (ISO 11442-4:1993, IDT) Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 4. Системи керування та пошуку документів

ДСТУ ISO 11464-2001 (ISO 11464:1994,IDT) Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу

ДСТУ ISO 11465-2001 (ISO 11465:1993, IDT) Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод

ДСТУ ISO 11466-2001 (ISO 11466:1995, IDT) Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що розчиняються в царській водці

ДСТУ ISO 14731:2004 (ISO 14731:1997,IDT) Координація зварювальних робіт. Завдання та відповідальність

ДСТУ ISO 13536-2001 (ISO 13536:1995, IDT) Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з рН=8,1

ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003 (ISO/IEC 2382-32:1999,IDT) Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта

ДСТУ ISO/IEC 7480:2003 (ISO/IEC 7480:1991, IDT) Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Якість сигналів старт-стопного передавання даних на стиках DTE/DCE

ДСТУ ISO/IEC 7498-3:2003 (ISO/IEC 7498-3:1997, IDT) Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 3. Найменування та адресація

ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002 (ISO/IEC 9798-3:1998, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб’єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису

ДСТУ ISO/IEC 10021-4:2002 (ISO/IEC 10021-4:1997, IDT) Інформаційні технології. Системи опрацьовування повідомлень (MHS). Частина 4. Система передавання повідомлень: Означення абстрактної послуги і процедури

ДСТУ ISO 4200:2006 (ISO 4200:1991, IDT) Труби сталеві з гладкими кінцями, зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини

ДСТУ ISO 5456-1:2006 (ISO 5456-1:1996, IDT) Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISO 5456-3:2006 (ISO 5456-3:1996, IDT) Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення

ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT) Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці

ДСТУ ISO/IEC 12119-2003 (ISO/IEC 12119:1994,IDT) Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якості.

ДСТУ ISO 13600-2001 Системи енергетичні технічні. Основні положення (ISO 13600:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13601-2001 Системи енергетичні технічні. Структура для аналізу. Сектори постачання та споживання енергопродукту (ISO 13601:1998, IDT)

ДСТУ ISO IEC 17021-1:2008 (ISO/IEC 17021:2006, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління

ДСТУ Б ISO 9050:2010 Будівельні матеріали. Методи випробування скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафіолетового пропускання та відповідні параметри скління (ISO 9050:2003, IDT)

ДСТУ ISO 7005-2:2005 Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні (ISO 7005-2:1988, IDT)

ДСТУ ISO 19879:2009 З`єднання металевих труб для гідро- та пневмоприводів і загального застосування. Методи випробування з`єднувачів для гідроприводів (ISO 19879:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14313:2010+Cor1 ((ISO 14313:2007+ISO 14313:2007/Cor 1:2009, IDT)) Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Арматура трубопровідна. Загальні технічні вимоги та методи контроллювання

ДСТУ ISO 16936-3:2008 ((ISO 16936-3:2005, IDT)) Скло в будівництві. Безпечне скління для захисту від силового проникнення. Частина 3. Випробування та класифікація під час зламування

ДСТУ ISO 10440-2:2010 ((ISO 10440-2:2001, IDT)) Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 2. Компресори повітряні (безмастильні)

ДСТУ ISO 4266-1:2010 (ISO 4266-1:2002, IDT) Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском

ДСТУ ISO 4266-2:2010 (ISO 4266-2:2002, IDT) Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах

ДСТУ ISO 4266-3:2010 (ISO 4266-3:2002, IDT) Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених)

ДСТУ ISO 4266-4:2010 (ISO 4266-4:2002, IDT) Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском

ДСТУ ISO 4266-5:2010 (ISO 4266-5:2002, IDT) Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 5. Вимірювання температури на морських суднах

ДСТУ ISO 13691:2010 (ISO 13691:2001, IDT) Нафтова та газова промисловість. Редуктори зубчасті високошвидкісні спеціальної призначеності. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN ISO 13534:2010 (EN ISO 13534:2000, IDT) Нафтова та газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Обстежування, технічне обслуговування, ремонт і відновлювання підіймального устатковання

ДСТУ ISO 14732:2004 (ISO 14732:1998, IDT) Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів

ДСТУ ISO 14175:2004 (ISO 14175:1997, IDT) Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання

ДСТУ ISO 17637:2003 (ISO 17637:2003, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ ISO 20847:2009 (ISO 20847:2004, IDT) Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями

ДСТУ ISO 1998-5: 2008 Промисловість нафтова. Терміни та визначення понять. Частина 5. Транспортування, зберігання, розподіляння (ISO 1998-5: 1998, IDT)

ДСТУ ISO 3735:2006 Нафта сира та паливо рідке. Визначення осаду методом екстракції (ISO 3735:1999, IDT)

ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування (ISO 6974-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок (ISO 6974-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок (ISO 6974-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок (ISO 6974-5:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок (ISO 6974-6:2002, IDT)

ДСТУ ISO 10101-1:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ (ISO 10101-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10101-2:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування (ISO 10101-2:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10101-3:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення (ISO 10101-3:1993, IDT)

 

ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування (ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ ISO 3837:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів методом адсорбції з флуоресцентним індикатором (ISO 3837:1993, IDT)

ДСТУ ISO 3924:2007 Нафтопродукти. Визначення розподілу границь температур кипіння методом газової хроматографії (ISO 3924:1999, IDT)

ДСТУ ISO 8681-2002 Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація. Позначення класів (ISO 8681:1986, IDT)

ДСТУ ISO 20846:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20847:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDT)

ДСТУ ISO 4264:2009 Нафтопродукти. Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами (ISO 4264:1995, IDT)

ДСТУ ISO 8216-2:2004 Нафтопродукти. Палива (клас F). Класифікація. Частина 2. Категорії газотурбінних палив для застосування в промисловості та суднових двигунах (ISO 8216-2:1986, IDT)

ДСТУ ISO 8216-3:2004 Нафтопродукти. Палива (клас F). Класифікація. Частина 3. Група L. Скраплені нафтові гази (ISO 8216-3:1987, IDT)

ДСТУ ISO 12156-1:2009 Паливо дизельне. Оцінювання змащувальної здатності з використанням пристрою високочастотного зворотно-поступального руху (ПВЗ Р). Частина 1. Метод випробування (ISO 12156-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом (ISO 13759:1996, IDT)

ДСТУ ISO 15167:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту часток у середньодистилянтному паливі методом лабораторної фільтрації (ISO 15167:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 13535:2008 Нафтова та газова промисловість. Устатковання підіймальне для буріння та видобування. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN ISO 13535:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 13625:2008 Нафтова й газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. З’єднання водовіддільних колон для морського буріння (EN ISO 13625:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15136-1:2009 Свердловинне устатковання для нафтової та газової промисловості. Установки насосні ґвинтові для механізованого видобування. Частина 1. Насоси (EN ISO 15136-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11960:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві обсадні або насосно-компресорні для свердловин. Технічні умови (ISO 11960:2004, IDT)

ДСТУ ISO 10440-1:2008 Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 1. Компресори промислові (безмастильні)(ISO 10440-1:2000, ІDТ)

ДСТУ ISO 10434:2009 Нафтова, нафтохімічна та суміжні галузі промисловості. Засуви сталеві з покришкою. Загальні технічні вимоги та методи контролювання(ISO 10434:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17292:2009 Нафтова, нафтохімічна та супутні галузі промисловості. Крани металеві сферичні. Загальні технічні вимоги(ISO 17292:2004, IDT)

ДСТУ ISO 11690-1:2005 (ISO 11690-1:1996,IDT) Акустика. Практичні рекомендаціїї щодо проектування малошумних робочих місць, обладнаних механізмами. Частина 1. Стратегія керування шумом

ДСТУ ISO 11690-2:2005 (ISO 11690-2:1996, IDT) Акустика. Практичні рекомендаціїї щодо проектування малошумних робочих місць, обладнаних механізмами. Частина 2. Заходи щодо керування шумом

EN ISO 15607:2003 (ISO 15607:2003) Технические условия и квалификация технологии сварки материалов с металлическими свойствами. Общие правила

EN ISO 15609-1:2004 (ISO 15609-1:2004) Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стандартизації.

ДСТУ ISO/TS 14798:2004 Ліфти (елеватори), ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику.Технічна інструкція.

ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы

ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой

ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита.Квалификационные требования к аудиторам по экологии

ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001 Загальні вимоги до органів, які проводять акредитацію інспекційних органів.

 

 

stem cell therapy