Данные методические рекоммендации были разработаны Рабочей Группой по кардиологии при участии

тренера по клиническим исследованиям – Задорина Евгения Михайловича:

 

Міністерство охорони здоров’я України
Державний фармакологічний центр

Ухвалено на засіданні
Науково-експертної ради
ДФЦ МОЗ України
Протокол №___від
“_____”_________2007р.

Методичні рекомендації щодо
складання протоколів клінічних досліджень
генеричних препаратів в кардіології

Київ – 2007

 

               Автори :

Чумак В.Т.,

Проф. Лизогуб В.Г.,

Проф. Лутай М.І.,

Проф. Дзяк В.Г.,

Проф. Жарінов О.Й,

Проф. Воронков Л.Г.,

Проф. Сіренко Ю.М.,

Проф. Свіщенко Є.П.,

Проф. Пархоменко О.М.,

Проф. Сичов О.С.,

Проф. Волосовець О.П.,

Проф. Єна Л.М.,

Проф. Медведь В.І.,

Кава Т.В.,

Бабіч П.М.,

Задорін Є.М.


NBScience

contract research organization

Leave a Reply

Your email address will not be published.

stem cell therapy