Kök hücreler vücudumuzda pek çok doku ve organda bulunur. Kemik iliği, Sinir sistemi, Beyin, Sindirim sistemi, Kalp, Akciğer, Cilt, Yağ dokusu ve özellikle Bebek Kordon Kanı ve Göbek Kordonu kök hücre odakları barındırırlar.

Categories: Stem Cells therapy

NBScience

contract research organization

stem cell therapy