Embriyonik kök hücreler memeli blastosistindeki iç hücre kitlesinden elde edilen özel pluripotent hücrelerdir. Kendini yenileme ve her üç germ tabakasının da hücrelerine farklılaşabilme yetenekleri rejeneratif tıpta kullanılabilmeleri umudunu doğurmuştur.

Categories: Stem Cells therapy

NBScience

contract research organization

stem cell therapy