Mide kanserinin dünyasından önce her yıl ölen 800.000 insanlar (veri 2008 yıl).

mide kanseri vakalarının çoğu prekanseröz uzun bir süreç öncesinde, olaylar zinciri içeren: Kronik gastrit - multifokal atrofi - intestinal metaplazi - intraepitelyal neoplazi.

Fin araştırmacıların Çalışması klorlu suyun mutajenisitesi arasında doğrudan bir korelasyon kurulmuş ve kanserlerin sıklığını artırmıştır. Araştırmanın sonuçları: klorlu su kullanımı neredeyse sadece kadınları etkiler – neredeyse iki muhtemel arttıkça kanser olur yemek borusu, içinde 1,5 kat – mesane ve rektum kanseri, içinde 1,1 kat – meme kanseri. Erkekler arasında klorlu su kullanımı akciğer kanseri olasılığını artırır.

birçok standart kanser tedavileri, hangi hemen başvur, klinik çalışmalara dayanılarak, önceki. hastalar, Klinik araştırmaya katılan, Standart tedavi alabilir, ya da ilk olarak, yeni yöntem ile tedavi edilecek kim

Kategoriler: Kök Hücreler terapisi

NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi