Kök hücre – 2021

Ekim 21-22, 2021

tıbbi konferans

nbscience

Başlık: Stem cell-2021

Hoparlörler:

Dr Eugene Zadorin

Başlıklar:

Hücre Tedavisi & rejeneratif Tıp

Terapötik hedef olarak kanser kök hücreleri

Kök Hücreler ve Kanser

Hücre Tedavileri

İmmünoloji ve Kök Hücreler

Kök Hücre Sinyali ve Nişler

Kök Hücre Davranışlarını Kontrol Etmek için Yeni Teknolojiler

Pluripotent Kök Hücreler

Kök hücreler, Yaralanma ve Yenileme

Kök Hücre Davranışlarının Kimyasal Kontrolü II

Kendini Yenileme Mekanizmaları

Kök hücre farklılaşmasındaki gelişmeler

Öncü terapötik uygulamalarda kök hücrelerin uygulanması

Kordon kanı bankacılığı

Organ Gelişiminde Kök Hücreler

Kök hücreler & Doku mühendisliği

nbscience

(son tarih – Şubat 10, 2020)

İletişim NBScience en

Eğitim / Konferans Bölümü:

head_office@nbscience.com

farmakoloji


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi