Ukrayna'da tıbbi konferanslar 2018-2019

 

1) Onkologlar ve Radyologlar Kongresi

26-27 Mayıs, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/congress-of-oncologists-and-radiologists-26-27-may-kyivukraine/

2)Dünya sağlık günü 2018

07-08 Nisan 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/world-health-day-2016-07-08-april-2016-kyivukraine/

 

3)Kardiyolojinin güncel sorunları

12 Mayıs 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/current-issues-of-cardiologymedical-conference-12-may-2016-kyivukraine/

 

4)Psikiyatrik bakım

14-15 Nisan 2018, Kiev,Ukrayna

 

https://nbscience.com/psychiatric-care-medical-conference14-15-april-2016-kyivukraine/

 

5)Acil kardiyovasküler durumlar: çok disiplinli yaklaşım

02-03 Haziran 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/urgent-cardiovascular-conditions-multidisciplinary-approachmedical-conference-02-03-june-2016-kyivukraine/

 

6) Sinir sistemi hastalıklarının tedavisi

08-09 Eylül 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/treatment-of-diseases-of-the-nervous-systemmedical-conference-08-09-september-2016-kyivukraine/

 

7) Obstetrik Sorunları, Modern koşullarda jinekoloji ve üreme

22-23 Eylül 2018, Kiev,Ukrayna

 

https://nbscience.com/problems-of-obstetrics-gynecology-and-reproduction-in-modern-conditionsmedical-conference-22-23-september-2016-kyivukraine/

 

8) Beyin ve omuriliğin vasküler patolojisinin tedavisi

06-07 Ekim 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/treatment-of-vascular-pathology-of-the-brain-and-spinal-cord-06-07-october-2016-kyivukraine/

9) Othorynolaryngology

02-03 Ekim 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/othorynolaryngology-medical-conference-02-03-october-2016-kyivukraine/

 

10) Genel ve Acil Cerrahi

20 Ekim , Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/general-and-emergency-surgery-medical-conference-20-october-kyivukraine/

 

11) Rahim ağzı kanseri

11 Kasım 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/cervical-cancer-medical-conference-11-november-2016-kyivukraine/

 

12) Gastroenteroloji

24-25 Kasım 2018, Kiev,Ukrayna

https://nbscience.com/gastroenterology-medical-conference-24-25-november-2016-kyivukraine/

 

 

 

 

Kök hücre tedavisi