Ukrayna'da Konferansları 2013

ukraine

2013.

7 Uluslararası bilimsel konferans “Ukrayna basını 2012: sorunlar

 

modelleme medya içeriği ”

01.01.2012 | Ukrayna, Kiev

8 III All-Ukrayna bilimsel-pratik konferans “Ukrayna kültür ve

 

zihniyet: küreselleşme bağlamında özgünlük ”

16.01.2012 | Ukrayna, Yalta

9 Hafıza Kveselevycha DI All-Ukrayna konferans (1935 – 2003) “Modern

 

Durum ve dilsel araştırma ve çeviri problemleri umutları ”

01.02.2012 | Ukrayna, Zhitomir

10 III Uluslararası Bilimsel Konferansı “Turizm ve otel ve restoran

 

Ukrayna'da İş: geliştirme ve düzenleme problemleri ”

01.02.2012 | Ukrayna, Cherkasy

11 Uluslararası Öğrenci Bilimsel Konferansı “Araştırma Metodolojisi

 

gençlik medya içeriği ”

10.02.2012 | Ukrayna, Kiev

12 İkinci mesele Toplu Eserler “karşılaştırmalı çalışmalar Kremenets”

15.03.2012 | Ukrayna, m.Kremenets

13 IX Uluslararası Bilimsel Konferansı “Muhasebe, Kontrol ve yönetim analizi

 

iş ”

02.04.2012 | Ukrayna, Cherkasy

 

 

VII Ulusal Bilimsel Konferansı

 

“Bilimde ilk adım,”

 

yapılacak 20-21 Mart 2012 Luhansk Milli Üniversitesi. T.

 

Shevchenko

 

 

IX Uluslararası Bilimsel ve Genç Bilim Adamları Pratik Konferansı “Ekonomik ve

 

Sosyal

 

XXI yüzyıl Ukrayna GELİŞTİRME: ULUSAL KİMLİK VE KÜRESELLEŞME TRENDLER ”

 

yapılacak 23-24 Şubat 2012 Ternopil Ulusal Ekonomik içinde

 

Üniversite (Ternopil)

 

ULUSLARARASI KONFERANS öğrenciler ve genç bilim adamları

 

“GENÇLİK – TIP MAYBUYNOHO”

 

VV Pidvychotskoho ait 165 yıldönümü adanmış

 

yapılacak 19-20 Nisan 2012.

 

 

V Uluslararası Kongre UKRAINIAN

 

“STOMATOLOHYCHESKAYA Diş İmplantasyon. OSTEOYNTEHRATSYYA ”

 

kotorыy düzenlenen 27-28 Nisan 2012 Kiev yıl.

 

 

 

V Dünya Kongresi “XXI Yüzyılda Havacılık” – “Havacılık ve Uzay Teknolojisi Güvenlik”

 

 

Eylül 25-27

 

Genç bilim adamları ve öğrencilerin XII Uluslararası bilimsel konferans’ uçuş. Modern

 

Bilimin sorunlar ”

 

Nisan 4-5

 

 

Uzay Enstitüsü

 

 

Bilimsel Seminer “Hiyerarşik dinamikleri – Modern fiziğin yeni trend”

 

 

Mart

 

 

 

Bilimsel-pratik seminer “havacılık zemin ekipmanları. Araştırma, üretim,

 

bakım ve eğitim ”

 

 

 

Nisan

 

 

 

Bilimsel-Teknik Semineri “Motorlar ve Güç Tesisleri”

 

Nisan

Ekim

 

 

 

Bilimsel Seminer “Makineleri »Mekaniği ve Mukavemet Problemleri

 

 

Aylık

(Eylül ayından hazirana kadar)

 

Uluslararası konferans “Akıllı karar verme ve problem

 

Hesaplamalı İstihbarat ISDMCI-2012 ”

 

 

Mayıs ayı

 

Uluslararası bilimsel konferans “Modern bilgi ve yenilikçi teknoloji

 

taşıma MINTT-2012 ”

 

 

 

Mayıs ayı

 

Endüstriyel hidrolik Derneği XII Uluslararası Bilimsel Konferansı

 

ve pnömatik “Endüstriyel hidrolik ve pnömatik »

 

 

Ekim

 

 

Beşeri Bilimler Enstitüsü

 

V Uluslararası Bilimsel Konferansı “Profesyonel ve Edebi Çeviri: teori,

 

metodoloji, ve pratik ”

 

 

Nisan 6-7

 

VII Uluslararası Bilimsel Konferansı “Aşırı ve havacılık psikolojisi içinde

 

Teknolojik bağlam bilgisi yaşını ilerletir ”

 

 

Mart 28-29

 

V Uluslararası Bilimsel Konferansı “filoloji ve Amerikan güncel problemleri

 

Stüdyo ”

 

 

Nisan 25-27

 

Ve Uluslararası Bilimsel Konferansı “Yüksek Öğretimde UKRAYNA Entegrasyonu

 

AVRUPA

 

Ve dünya eğitim alan ”

 

Şubat 22-23,

 

III Bölgeler arası metodik seminer “dil dışı uzmanlık öğrencileri hazırlamak

 

arasında

 

beşeri okuyan sürecinde kültürel iletişim ”

 

 

Haziran 15

 

Ulusal bilimsel-pratik konferans “yabancı dil öğretimi Problemleri

 

dilbilimsel

 

Yüksek öğretim ”

 

 

Mart 16

 

Ulusal bilimsel-pratik konferans “Öğrencilere teknolojinin Sosyal adaptasyon

 

Ukrayna üniversitede öğrenim ortamı ”

 

 

Mart 20

 

Bilimsel pratik konferans “yüksek mesleki eğitimin güncel problemleri”

 

 

 

Mart 25-26

 

Bilimsel-pratik seminer “bireysel öğrencinin sosyal uyum sorunları

 

süreç

 

mezuniyet, ”

 

 

Ekim 9

 

Bilimsel-metodik seminer “Profesyonel olarak önemli nitelikleri belirleme ve şekillendirme

 

gelecek

 

uzmanlar NAU ”

 

 

 

Ocak 24

 

Bilimsel konferans “küreselleşmiş dünyanın Antropolojik ve sosyo-kültürel boyutları”

 

 

Mart 28

 

Bilimsel pratik konferans “yüksek mesleki eğitimin güncel problemleri

 

Ukrayna”

 

 

22-23 Mart

 

Bilimsel-metodik seminer “dilbilimsel, yabancı edebi ve metodolojik yönleri

 

Çalışmalar ve yabancı dil öğretimi yöntemleri”

 

 

Şubat 22,

 

Mart 19

 

Bilimsel-metodik seminer “eğitim ortamında Dil ve kültür

 

Ukrayna”

 

 

Mart

 

Bilimsel pratik konferans “beden eğitimi öğrencileri Modern spor teknoloji”

 

 

Haziran 18-19

 

VII Bilimsel pratik konferans “Modern eğitim bağlamında Beden eğitimi”

 

 

Haziran

 

sempozyum “havacılıkta insan faktörü. Uçağın Psikoloji güvenli çalışma

 

taşıma ”

 

 

 

Eylül 25-27

 

 

Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü

 

seminer “bir ekonomi hava taşımacılığı yenilik Modern eğilimleri”

 

 

Şubat 20

 

Bilimsel-metodik seminer “Ulaştırma İktisat Problemleri”

 

 

 

Şubat 21

 

Öğrenciler ve Genç Bilginler Üçüncü Ulusal Bilimsel Konferansı “Modern

 

Ekonomik yönetime yaratıcı yaklaşımlar ”

 

 

Mart 15-16

 

Cumhuriyetçi bilimsel-pratik konferans “ekonomik teori Modern sorunlar ve

 

Ekonomik politika ”

 

 

 

Mart 16

 

seminer “Yaratıcı ekonominin geliştirilmesi trendleri”

 

 

Mart 19

 

seminer “çeşitli sektörlerde bilişim teknolojilerinin gelişimi Beklentiler

 

ekonomi”

 

 

 

Nisan 23

 

seminer “Ukrayna yatırım potansiyelini modellenmesi”

 

 

Mayıs ayı 21

 

seminer “modelleme sistemleri Modern Sorunları sotsioekolohoekonomichnyh”

 

 

Eylül 10

 

XIV Uluslararası bilimsel ve pratik konferans “Piyasa Hizmetleri Entegre Taşımacılık

 

Sistemler

 

ve lojistik problemleri uygulanan ”

 

 

Ekim

 

II Uluslararası bilimsel konferans “ekonominin Modern sorunlar”

 

 

 

Ekim 15

 

IV Uluslararası Bilimsel Konferansı “Bilişim Teknolojileri, Sistem Analizi ve

 

modelleme sistemleri sotsioekolohoekonomichnyh ”

 

 

Ekim 16-19

 

VII Uluslararası Bilimsel Konferansı “Yönetim Modern Sorunları”

 

 

 

25-26 Ekim

 

X Uluslararası bilimsel konferans “Profesyonel personelin eğitimi ile Sorunları

 

Küresel rekabet ortamında lojistik ”

 

 

 

25-26 Ekim

 

VII Uluslararası Bilimsel Konferansı “küresel süreçlerin Modern sorunlar

 

küresel ekonomi ”

 

 

Kasım 8

 

Ulusal bilimsel-pratik konferans “muhasebe Gerçek sorunlar ve

 

denetim mevcut ”

 

 

Kasım 13-14

 

Uluslararası bilimsel konferans “maliye: Teori ve pratik”

 

 

 

20-21 Kasım

 

Uluslararası bilimsel pratik konferans “Hava taşımacılığının Sorunlar ve

 

ekonomi alanlarındaki hava gücünün kullanımı ”

 

 

 

Kasım 23

 

Ulusal Bilimsel Konferansı “Yenilik ve yatırım geliştirme problemleri

 

Ukrayna ”

 

Aralık 13

 

Atölye “Bilişsel ekonomi – ekonomik sistemlerin modern yönü”

 

 

 

Aralık 13

 

 

Uzay sistemleri için Enstitüsü

 

IV Uluslararası Bilimsel Konferansı “Elektrik Mühendisliği Modelleme, elektronik ve

 

Aydınlatma ”

 

 

 

Eylül 19-21

 

II Uluslararası Bilimsel Konferansı “navigasyon ve hava trafiği için Yöntem ve sistemler

 

kontrol"

 

 

 

Ekim

 

 

bilgi ve teşhis sistemlerinin Enstitüsü

 

IV Bilimsel ve Teknik Konferansı Öğrenci “gizli bilgilerin korunması

 

erişim ve otomatik işleme ”

 

 

 

Şubat 9-10

 

Bilimsel-Teknik Konferansı “Bilgi Teknolojileri Güvenliği”

 

 

21-22 Mayıs ayı

 

V Uluslararası Bilimsel Konferansı “Entegre entelektüel çalışma ve teknik

 

kompleksler “(IIRTK 2012)

 

 

Mayıs ayı 22-23

 

Bilimsel Seminer “Bilgi-ölçüm teknolojileri ve sistemleri”

 

Ekim 10-11

 

Bilimsel-metodik seminer “Entegre PLM-üretim teknolojisi ve eğitim”

 

 

 

Eylül 20-21

 

 

Hava Seyrüsefer Enstitüsü

 

All-Ukrayna konferans “İngilizce dil yeterlilik Gerçek sorunlar

 

özel amaçlar: yetkinlik paradigma ‘

 

 

 

Mart

 

Bilimsel pratik konferans “Haberleşme Sistemlerinde Bilgilerin Korunması”

 

 

Nisan 24-27

 

Genç Bilim İnsanları ve Öğrenci Yaz Okulu “Uzay Teknolojileri ve Sistemleri”

 

(dahil olmak üzere

 

Bilimsel-pratik seminer “havacılık ve uzay teknolojilerinin Modern sorunlar ve

 

sistemler”)

 

 

 

Haziran

 

Bilimsel-Teknik Konferansı “Küresel iletişimin gelişmesi Sorunları,

 

navigasyon,

 

gözetim ve hava trafik yönetimi MSS / ATM »

 

 

Kasım

 

Genç Bilim İnsanları ve Ulusal Öğrenci Bilimsel Konferansı “navigasyonun Sorunlar ve

 

trafik kontrolü ”

 

 

 

Kasım

 

 

havaalanlarından Enstitüsü

 

Uluslararası Bilimsel Konferansı “Kuram ve Tasarım Uygulaması”

 

 

 

9-13 Nisan

 

IV Uluslararası Bilimsel Konferansı “Mimarlık ve Çevre. Kentsel sorunları

 

çevre ”

 

 

Kasım

 

IV Uluslararası Bilimsel Konferansı “Havaalanları – Geleceğe Pencere”

 

 

 

Mayıs Haziran

 

 

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Uluslararası bilimsel pratik konferans “Ulusal ekonomik kalkınma stratejileri

 

küresel çevre ”

 

 

 

Nisan 18

 

Öğrenci konferans “Ukrayna – XXI yüzyıl.”

 

 

 

Nisan 4

 

Uluslararası konferans “Medya vs Güç: etkileşim veya yüzleşme”

 

 

Kasım 1-2

 

Öğrenci konferans

“Karşılaştırmalı Hukuk Sorunları”

 

 

 

Mart 23

 

Uluslararası Bilimsel Konferansı “Ulaştırma ve Turizm Etkileşimi: Trendler,

 

Sorunlar ve Beklentiler ”

 

 

11-12 Ekim

 

Uluslararası Bilimsel Konferansı “Gazetecilik Bölümü Koordinasyon ve

 

Gelecekteki gazetecileri eğitmek bir unsur olarak editoryal medya ”

 

 

 

Mart 16

 

 

Ekolojik Güvenlik Enstitüsü

 

6Uluslararası Kartografya Birliği ICA Atölyesi inci Semineri “haritacılık,

 

Cartosemiotics

 

ve Ekolojik Güvenliği “(«Haritacılık, kartosemiotyka ve çevre güvenliği “)

 

 

Mart

 

Genç Bilim İnsanları ve Ulusal Öğrenci Bilimsel Konferansı “Ekolojik Güvenlik

 

belirtmek, bildirmek ”

 

 

 

Nisan

 

Genç Bilim İnsanları Astronomik Okulu

 

 

Mayıs ayı

 

IV Uluslararası Bilimsel

 

 

Haziran

 

Genç bilim adamları için Okul “çevre sorunlarının genç bilim adamlarının Okulu

 

dan koruma

 

sivil havacılık darbe “, AB programı X-Noise altında

 

 

Eylül

 

 

Kanun Enstitüsü

 

Konulu Yuvarlak Masa “Ukrayna'da tasfiye ve iflas Yasal sorunlar”

 

 

Ocak 26

 

II Uluslararası Konferansı “küreselleşme bağlamında Hukuk ve Devlet Oluşumu:

 

teorik ve pratik yönleri ”

 

Şubat 24

 

Konulu Yuvarlak Masa “ceza adalet Güncel sorunlar”

 

 

 

Mart 15

 

yuvarlak masa “Ukrayna'da refah devletinin Sorunları”

 

Mart 21

 

Yuvarlak masa “kamu yönetiminin yasal düzenlemenin Sorunları”

 

 

 

Mart 22

 

Yuvarlak masa “zorlama: teori ve pratik”

 

 

 

Nisan 10

 

Konulu Yuvarlak Masa “Ukrayna ceza hukukunun güncel sorunları”

 

 

Nisan 18

 

Bilimsel-metodik seminer “Mezun tasarımın kuramsal ve metodolojik yönleri

 

uzmanlaşma “Taşıma Hukuku”

 

 

Nisan 20

 

Bilimsel-pratik seminer “fikri mülkiyet haklarını okuyan Yöntemleri

 

Çekirdek olmayan öğretim ”

 

 

Nisan 26

 

Bilim Günü için Ulusal Bilimsel Konferansı

 

 

 

Mayıs ayı 17

 

Bilimsel-metodik seminer “öğretim iş hukuku ve iş Özellikleri

 

çekirdek olmayan bölümler ilişkin mevzuat’

 

 

 

Mayıs ayı 18

 

Bilimsel-pratik seminer “devlet ve hukuk mekanizmalarının Fiili sorunlar içinde

 

Bir yasal reform ”

 

 

 

Eylül 28

 

Yuvarlak masa “Tüketici koruması: karşılaştırmalı hukuk analizi”

 

 

 

Ekim 16

 

Yuvarlak masa “Yasal güvenlik sorunları havacılık endüstrisi”

 

 

Ekim 21

 

Bilimsel-pratik seminer “hukuk Meşruiyet: tarihsel ve teorik yönleri”

 

 

 

Ekim 23

 

Bilimsel-pratik seminer “ceza muhakemeleri kanunu iyileştirilmesi Yolları

 

Ceza yargılamasında anayasal insan üzerindeki kısıtlamaları ve medeni haklar ”

 

 

Kasım 18

 

 

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

 

Uluslararası bilimsel konferans ve yüksek lisans öğrencileri “Mühendislik Yazılım

 

arasında 2012 ”

 

 

 

4-7 Temmuz

 

Genç Bilim İnsanları Araştırma Semineri “Yazılım Mühendisliği Sorunları”

 

aylık

 

Yaz Okulu IBM

 

 

 

20 Haziran-temmuz 4

 

Bilimsel-pratik seminer “Bilişim Teknolojileri”

 

 

 

Haziran

 

 

Bilgisayar Sistemleri Fakültesi

 

Uluslararası Bilimsel Konferansı “Akıllı Teknolojiler dilsel analizi”

 

 

 

24-25 Ekim

 

Bilimsel-pratik seminer “FPGA dayalı bilgi işlem tasarlama”

 

 

 

Ekim 18-19

 

Uluslararası Bilimsel Konferansı “Bilgisayar sistemleri ve network teknolojileri”

 

 

 

Haziran 13-15

 

Bilimsel pratik konferans “Eğitimde Multimedya Teknolojileri”

 

 

14-15 Kasım

 

Bilimsel-metodik seminer “Modelleme ve Sinyal İşleme”

 

 

Şubat 8

 

 

Mayıs ayı 17, 2012, Akmescit

VΙΙ Bilimsel Konferansı “yenilik kültürü toplumun Gelişimi: sorunlar ve

 

Umutlar ”

 

25 – Nisan 27, 2012 Akmescit Yalta için

VΙ Uluslararası Bilimsel Konferansı “Bilimsel destek reform süreçleri

 

küreselleşme bağlamında sosyo-ekonomik ilişkiler. ”

 

18 – Nisan 20, 2012, Akmescit

ΙV öğrenci bilimsel pratik konferans “Sorunlar ve sosyo-ekonomik beklentiler

 

Ukrayna gelişme. ”

 

29 – Mart 31, 2012 Akmescit Yalta için

IV Uluslararası bilimsel konferans “Avrupa Modern teknolojiler.”

 

24 Şubat 2012 Yalta

bir yuvarlak masa olacaktır “Sorunlar ve şekillendirme insani politikasının umutları

 

Ukrayna “.

 

26 – 28 Ocak 2012 Yalta

III All-Ukrayna bilimsel-pratik konferans “Ukrayna kültür ve zihniyet:

 

küreselleşme bağlamında kimlik. “

Kök hücre tedavisi