e

konulara göre Konferanslar 2015

Kardiyoloji konferansları

Romatoloji konferansları

Aile hekimliği konferansları

Geriatri konferansları

Anesteziyoloji konferanslar

Cerrahi konferanslar

Travmatoloji konferansları

Nöroloji konferansları

Psikiyatri konferansları

Onkoloji konferansları

Pediatri konferansları

Üroloji konferansları

Acil durum konferansları

Patoloji konferansları

Ağrı konferansları

Farmakoloji konferansları

Gastroenteroloji konferansları

Nefroloji konferansları

Kadın Hastalıkları Konferansları

Oftalmoloji konferansları

Göğüs hastalıkları konferansları

Ortopedi konferansları

Radyoloji konferansları

Endokrinoloji konferansları

Hematoloji konferansları

İmmünoloji konferansları

Bulaşıcı konferanslar

nbscience

__________________________________________________________________________

Geçmiş etkinlikler

konulara göre Konferanslar 2014

konulara göre Konferanslar 2013

 

konulara göre Konferanslar 2012

Gastroenteroloji konferansları

farmakoloji
Kök hücre tedavisi