Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, veya HACCP , biyolojik olarak gıda güvenliğine sistematik bir önleyici yaklaşımdır., kimyasal, Üretim süreçlerinde bitmiş ürünün güvensiz olmasına neden olabilecek fiziksel tehlikeler ve son zamanlarda radyolojik tehlikeler ve bu riskleri güvenli bir seviyeye düşürmek için önlemler tasarlar. Bu şekilde,

HACCP, bitmiş ürünleri bu tehlikelerin etkileri açısından incelemeye çalışmak yerine tehlikelerden kaçınmaya çalışır..

HACCP sistemi bir gıda zincirinin tüm aşamalarında kullanılabilir, gıda üretimi ve paketleme dahil hazırlık süreçlerinden, dağıtım, vb.

kayıt –

tıbbi kongreler
gcp certificate
Kategoriler: Hücreler terapi Kök

NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi