GSP – İyi Depolama Uygulamaları eğitimi

Bu kılavuz depolama katılanların içindir, ulaşım ve ilaç dağıtımı. Yakından Farmasötik Müstahzarların için Şartname WHO Uzman Komitesi tarafından tavsiye edilen diğer mevcut kılavuzları ile bağlantılıdır…

Bu kılavuz Uluslararası Eczacılık Federasyonu ile yakın işbirliği içerisinde hazırlanmıştır (FIP).

 

program:
Depolama
Tanım
Binalar ve Tesisler
Hafıza alanları
Depolama koşulları
Normal Saklama Koşulları
Tanımlı depolama talimatları
Depolama koşullarının takibi
Depolama Koşulları
belgeleme: Yazılı talimatlar ve kayıtlar
Etiketleme ve kaplar
Gelen malzeme ve farmasötik ürünlerin alınması
Hazır döndürme ve kontrol
eskimiş ve eski malzeme ve farmasötik ürünlerin kontrolü
İade edilen Ürünler
Sevk ve Taşıma


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi