diyabet kök hücre tedavisi ile tedavi edilebilir?
Diyabet doğru bakımı ile yönetilebilir, ancak hiçbir tedavi henüz mevcut değildir.

insülin salgılayan hücrelere kök hücreleri dönüştürme umudunu sunabilir.


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi