CHA2DS2-VASC puanı

Atriyal Fibrilasyon içinde İnme Risk Değerlendirme CHADS2 ve CHA2DS2-VASC Skor
Gol CHA2DS2-Vasc Risk Kriterleri
1 puan Hipertansiyon
2 makas Yaş ≥75 yıl
1 puan Şeker hastalığı
2 makas İnme / Geçici İskemik Atak / tromboembolik olay

 


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi