GSO BELGESİ vertified:

Ancak Keldibekova

GSO sertifikasyon tarihi: 01.11.2016

GSO sertifikası #839023531473
GSO sertifikaları veritabanı tutulan ve NBScience tarafından işletilmektedir. halka Erişim NBScience yetkileriyle ilişkili bilgi kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla verilir. veritabanının içeriğini NBScience GSO belgelendirme departmanı tarafından sağlanmaktadır. Bu yüzden, NBScience hiçbir sorumluluk veya yükümlülük olursa olsun kabul (dahil ancak herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıp sınırlı veya size oluşabilir zarar vermez ve / veya başka bir üçüncü taraf) Bu veritabanı üzerinde dışına veya bilgilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan. içerik hakkında her türlü soru, ilgili bölüme ele alınmalıdır.

 


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi