TGA - Terapötik Ürünler İdaresi
АТТ - Terapötik Ürünler İdaresi
Bundesministerium Gesundheit und für Frauen
Bundesministerstvo Sağlık ve Kadın
RAC CAE Vesalius
Bulgar İlaç Ajansı
Bulgar düzenleyici kurumu ilaçlar
İlaçlar için Ulusal Örgütü (EOF)
Ulusal Sağlık Kurumu
Gürcistan Sağlık Bakanlığı
farmakolojik Komitesi
Gürcistan Farmakolojik Komitesi Sağlık Bakanlığı
Danimarkalı İlaç Ajansı
Danimarkalı Tıp Kurumu
İlaçlar tüzüğün Devlet Ajansı
Devlet Ajansı tıbbi hükümler
İlaç Kontrol Genel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uyuşturucu Kontrol Sağlık Genel Müdürlüğü
İrlanda Tıp Kurulu
İrlanda Tıp Kurulu
İzlanda İlaç Kontrol Ajansı (IMCA)
İzlandalı tıbbi izleme ajansı
Ministerio de Sanidad y Consumo - Agencia Española del medicamento
Sağlık Bakanlığı ve Tüketimi İspanyol ilaç ajansı
Agencia Italiana del Farmaco
İtalyan farmakolojik Ajansı
Sağlık Kanada - Santé Canada
Здоров’я Канада
State Food and Drug Administration
Державна адміністрація їжі та лікарських засобів
State Agency of Medicines
State Joint-Stock Company
Державне медичне агентство
The State Medicines Control Agency at the Ministry of Health of Lithuania
Державне агентство медичного контролю при міністерстві охорони здоров’я Литви
Medicines Evaluation Board
Медична оціночна рада
Federal Institute for Drugs and
Medical Devices
Федеральний інститут медикаментів та медичного обладнання
Norwegian Medicines Agency
Норвежське медичне агенство
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Національний інститут фармації та медикаментів
National Medicines Agency Agentia Nationala a Medicamentului
Національне медичне агентство
STATE INSTITUTE FOR DRUG CONTROL
Slovakia ( Devlet İlaç Denetimi Enstitüsü, Slovakya)
tıbbi izleme için Devlet Enstitüsü
Tıp ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (derin)
Регуляторне агентство медикаментів та медичних препаратів
US Food and Drug Administration
Адміністрація лікарських засобів та продуктів харчування США
Ministry of Health
Міністерство охорони здоров’я
National Institute of Pharmacy
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Національний інститут фармацевтики
National Agency for Medicines
Національне медичне агентство
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Французьке агентство санітарної безпеки та питань охорони здоров’я
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministry of Health and Social Welfare
Міністерство охорони здоров’я та благополуччя
Státní ústav pro kontrolu léèiv
State Institute for Drug Control
Державний інститут контролю по лікарських засобах
Swissmedic
Swiss Agency for Therapeutic Products Schweizerisches Heilmittelinstitut
Швейцарське агентство терапевтичних препаратів
Medical Products Agency Läkemedelsvärke
Агентство медичних препаратів

NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kök hücre tedavisi