Klinik Farmakoloji 2019

2019

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

TEMALAR VE KAPSAM

 

  • Klinik Farmakoloji
  • İlaç Keşfi
  • Biyo-ilham Farmakoloji
  • Kanser hedefli ilaçlar ve İlaç Yaklaşımlar
  • Nadir Hastalığı için farmasötik oluşumları ve geri çekme

PLAN KATILMAK VE KONFERANS SUNMAK İÇİN

 

  • tanınmış ve tanınmış uzmanlar tarafından Paralel oturumlar ve konferanslar
  • Tüm katılımcılar ve öğretim elemanları için organize ortaklarımızdan spesiyalleri sertifika alma
  • Olasılıklar sanal oturumu planlamak, Katılamayacaksanız eğer
  • tüm katılımcılar için CME üzerinde talep

YAYIN FIRSATLAR

 

 

 

 

ABSTRAKLAR VE SESSIONS GÖNDER

 

KAYIT VE KATILMAK PLANLIYORUM

 

SUNUŞLAR
Bir KAYIT OLUN

ORGANİZATÖRLERİ iletişimde kalmak

Kök hücre tedavisi