İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Eğitim

– Tarih & GLP amacı

GLP nedir?

Test Tesisi Organizasyonu & personel

Yönetim sorumlulukları

Çalışma Direktörü sorumluluklar

Baş Araştırmacı sorumlulukları

Çalışma Personel sorumlulukları

Çalışma planları, SOP ve ana zamanlama

 

Denetimler

Nihai raporlar

QA bulgularını Raporlama

QA bildirimi

test imkanı & Test sitesi QA farklar

tesisler

Test sistemi tesisler

elleçleme testi için imkanlar & referans ürün

Arşiv tesisleri

Atık bertaraf

cihaz, Malzemeler & Reaktifler
Genel Gereksinimler

Bilgisayarlı sistem doğrulama

test Sistemleri

Fiziksel / kimyasal deney sistemleri

 

Ölçek & Referans Öğeler

rezerv numuneleri

Standart çalışma prosedürleri

Beklenen kapsama

Çalışmanın Performans

Çalışma planının içeriği

Değişiklikler

sapmalar

Çalışma Sonuçlarının Raporlama

Nihai raporun içeriği

Depolama & Kayıt Tutma & Malzemeler

Saklama süreleri

arşive Gönderme

alıkoyma

yok etme & Aktar

Ek OECD GLP Konsensüs / Danışma Belgeler & Pozisyon Kağıtlar

Tedarikçiler

Alan çalışmaları

Kısa vadeli çalışmalar

Bilgisayar sistemleri

Sponsorlar

Çok tesisli çalışmaları

In vitro çalışmalar

GLP Programları

 

 

 

 


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi