İnsan kordon kanı kök hücreleri ve türü için bir tedavi yolculuk 1 diyabet.

soyut
Göbek kordonu kanı rejeneratif tıpta disiplinler geniş bir yelpazede ilgilendiren kök hücrelerin çeşitli içerir. kordon kanı kök hücreleri klinik uygulamalara translasyonel potansiyeli son yıllarda büyük ölçüde artmıştır, temel nedeni vericiye hiçbir risk dahil olmak üzere avantajları, Hiçbir etik sorunlar, Graft-versus-host hastalığının düşük risk (GVHD) ve hızlı kullanılabilirlik. tip 1 diyabet (T1D'nin) Bir otoimmün hastalık bir otoimmün yıkımın kaynaklanır hücreler β pankreas adacık. neredekordon kanı kök hücrelerinin yapısını ve fonksiyonunu rstanding T1D tedaviye yeni yaklaşımlar zemin hazırlayacak olabilir heyecan verici bir meydan okumadır. İşte, bu alanda ilerlemeyi gözden geçirmek ve T1D gelecekteki tedavilerin geliştirilmesi için sonuç çıkarmak. Yeni anlayışlar eşsiz bir türüne sağlanmaktadır kordon kan türevi multipotent kök hücrelerin (CB-SC), CB-SC tarafından immün modülasyonunu altında yatan moleküler mekanizmaların dahil olmak üzere, β-hücre kütlesinin korunması, ve adacık teşvik P-hücre neojenezini.


NBScience

Kontrat Araştırma Organizasyonu

Kök hücre tedavisi