2018 cardiology conference

Medical conferences in Ukraine 2018-2019

Medical conferences in Ukraine 2018-2019   1) Kongress onkologer och Radiologists 26-27 Maj, Kiev,Ukraine https://nbscience.com/congress-of-oncologists-and-radiologists-26-27-may-kyivukraine/ 2)Världshälsodagen 2018 07-08 april 2018, Kiev,Ukraine https://nbscience.com/world-health-day-2016-07-08-april-2016-kyivukraine/ 3)Aktuella frågor om kardiologi 12 Maj 2018, Kiev,Ukraine https://nbscience.com/current-issues-of-cardiologymedical-conference-12-may-2016-kyivukraine/ Läs mer…

Av NBScience, sedan
stamcellsterapi