2018 cardiology conference

Medical conferences in Ukraine 2018-2019

Medical conferences in Ukraine 2018-2019   1) Kongres onkologów i Radiologów 26-27 Może, Kijów,Ukraine https://nbscience.com/congress-of-oncologists-and-radiologists-26-27-may-kyivukraine/ 2)Światowy Dzień Zdrowia 2018 07-08 kwiecień 2018, Kijów,Ukraine https://nbscience.com/world-health-day-2016-07-08-april-2016-kyivukraine/ 3)Aktualne zagadnienia z kardiologii 12 Może 2018, Kijów,Ukraine https://nbscience.com/current-issues-of-cardiologymedical-conference-12-may-2016-kyivukraine/ Czytaj więcej…

Przez NBScience, ago
terapia komórkowa