2018 cardiology conference

Medical conferences in Ukraine 2018-2019

Medical conferences in Ukraine 2018-2019   1) Kongres onkologů a Radiologists 26-27 Smět, Kyiv,Ukraine https://nbscience.com/congress-of-oncologists-and-radiologists-26-27-may-kyivukraine/ 2)Světový den zdraví 2018 07-08 duben 2018, Kyiv,Ukraine https://nbscience.com/world-health-day-2016-07-08-april-2016-kyivukraine/ 3)Aktuální otázky kardiologie 12 Smět 2018, Kyiv,Ukraine https://nbscience.com/current-issues-of-cardiologymedical-conference-12-may-2016-kyivukraine/ Přečtěte si více…

Podle NBScience, ago
kmenových buněk terapie