ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ»

СЕМІНАР / seminar

«Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань» / «Good Clinical Practice (GCP). Сlinical trials regulation»

Програма / Agenda

09.00-10.00 Реєстрація / Registration
10.00-11.00 Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань в Україні /Clinical trial regulation in Ukraine. Заступник генерального директора ДЕЦ МОЗ України, д.м.н.,

проф. Морозов А.М. /

Prof. A. Morozov

11.00-12.00 Історія створення та впровадження в Україні GCP. Міжнародна конференція з гармонізації (ICH) / GCP. History of formation. International conference on harmonization (ІСН). GCP implementation in Ukraine. Директор департаменту доклінічних та клінічних випробувань

к.м.н. Ніколаєва В.В./
Dr. V. Nikolaieva

12.00-12.15 Кава / Coffee-break
12.15-13.15 Етичні аспекти клінічних випробувань. Інформована згода. / Ethical aspects of clinical trials. Informed consent in clinical trial. Голова Центральної комісії з питань етики МОЗ Украйни, д.м.н., проф. Корнацький В.М. /

Prof. V. Kornatskiy,

проф. Талаева Т.В. /

Prof. T. Talaeva

13.15-14.00 Перерва на обід / Lunch
14.00-15.00 Обов’язки дослідника. Документи, які супроводжують клінічне випробування / Investigator’s responsibilities. Clinical trial documentation. Начальник відділу експертизи та координації клінічних випробувань

к.м.н. Ковтун Л.І. /

Dr. L. Kovtun

15.00-16.00 Обов’язки спонсора. Моніторинг. Аудит. Клінічний аудит клінічного випробування лікарського засобу / Sponsor’s responsibilities. Monitoring. Audit. Clinical audit of clinical trials of medicinal products. Начальник відділу моніторингу та аудиту клінічних випробувань – заступник директора департаменту

Распутняк С.С. /

Dr. S. Rasputniak

16.00-

16.30

Обговорення / Discussion

Кава / Coffeebreak

 

Related information: